TIC en la FPA

Seminari TIC de la FPA

El seminari està constituït per professores i professors de distints àmbits curriculars, però tots i totes elles tenen un mateix interès, integrar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el desenvolupament curricular de les seues àrees, a més d'acostar aquesta tecnologia a l'alumnat i facilitar-los l'alfabetització digital.

Els professors responsables de la conducció del seminari són Emilià Villena i Sória del CFPA nº 3 de Picassent (Centre penitenciari) i Enrique Daniel Villena del CMFPA de Tavernes Blanques.

El seminari es reuneix una vegada al mes en els locals del CEFIRE de Godella i en horari de matí.

Llocs de treball del seminari:

Les Webquests metodologia integradora de les TIC en el currículum

Esther Nebot Cabeza i Manel Martí Puig del CMFPA de Betxí

La Webquest és una ferramenta tecnològica-informàtica que ens ajuda a aconseguir els objectius d’aprenentatge que ens havíem proposat amb els nostres alumnes basada en l’aprenentatge cooperatiu i en els processos d’investigació mitjançant la Web. La metodologia pretén ser motivadora ja que parteix de situacions reals i atén a les motivacions i necessitats dels alumnes. El professorat

actua com a guia o facilitador de coneixements i experiències que ajuda a desenvolupar les capacitats intel·lectuals de l'alumnat per tal que aprenguen a aprendre de manera intuitiva i que l’aprenenatge siga significatiu per a ells. Per tant aquest recurs respón a l’afirmació de JohnDewey “Toda auténtica educación se efectúa mediante la experiencia”.

MiniQuest de Descobriment

Es duen a terme al començament d'una unitat curricular. Estan dissenyades per a presentar als estudiants una unitat curricular particular. Per exemple, en la unitat on s'explica els tipus de textos, un professor pot presentar als seus estudiants el text argumentatiu (un dels més complexos) de forma motivadora utilitzant una cançò com a recurs.

https://sites.google.com/site/cantoalageografia/home

MiniQuest d'Exploració

Es realitzen en el transcurs d'una unitat curricular. Una MiniQuest d'Exploració està dirigida a aprendre el contingut necessari per a comprendre un concepte en particular o complir un objectiu curricular. Pot utilitzar-se conjuntament amb les MiniQuests de Descobriment o en forma independent.

https://sites.google.com/site/texteando

MiniQuest de Culminació

Es desenvolupen al final d'una unitat curricular. Aquestes MiniQuests a voltes poden necessitar que s'use informació obtinguda en la realització d'un altre tipus de MiniQuest o per altres mètodes educatius tradicionals. Els estudiants que treballen en ells han de tenir una “base de coneixement”, perquè han d'estar en capacitat de respondre preguntes molt més complexes o profundes que donen com resultat la culminació de la MiniQuest. A aquestes preguntes se'ls criden preguntes essencials.

https://sites.google.com/site/ittextos/

Webquests i miniquest de Esther Nebot Cabeza i Manel Martí Puig

https://sites.google.com/site/elviatgedelaia/

https://sites.google.com/site/benvingutsabetxi/

https://sites.google.com/site/refranysdelaterra/

Pàgina on trobareu webquest per àrees:

https://sites.google.com/site/webquestcathome/

En aquesta si us registreu podeu crear les vostres pròpies webquest:

http://www.webquest.es/

Però si voleu crear-les de forma intuïtiva, podeu fer-vos un compte en Google i utilitzar Google SITES.

Altra professora que ha treballat les webquest específiques en l'ensenyament de L2 és Isabel Pérez. En la seua pàgina web trobaràs molta informació, és un lloc d'importants recursos.

 en redes sociales :